Хранене

Диети

Палео

Спорт

Тренировки

Виж Детайли

Мотивация

Мотивацията е движещата сила към постигането на определени цели. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия.

Виж Детайли

Движение

Тренировките ще имат за цел постепенно развиват да ни развиват в следните умения разделени в три категории :Движение : ходене, бягане, балансиране, скачане, движения с четирите крайника, катерене, плуване